Απευθυνόμαστε κυρίως σ’ επαγγελματίες του κλάδου ή απλούς ιδιώτες που έχουν στην κατοχή τους πολύτιμα οδοντιατρικά μέταλλα.

Η ομάδα της Κεντρικής Αγοράς Χρυσού διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να προχωρήσει στην αξιολόγησή τους και να κάνει μία δίκαιη συναλλαγή. Χάρη στον εξελιγμένο φασματογράφο που έχουμε, Skyray EDX_3000, κάνουμε ακριβή εκτίμηση των οδοντιατρικών μετάλλων.

Η τιμή της αξίας διαφοροποιείται ανάλογα με το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί. Αυτό μπορεί να είναι χρυσός, παλλάδιο, πλατίνα ή ασήμι.

Υπηρεσίες

Στα συγκεκριμένα πολύτιμα αντικείμενα, προσφέρουμε:

1

Αγορά

Αγοράζουμε τα πολύτιμα αντικείμενά σας, στην καλύτερη τιμή και εισπράττετε άμεσα μετρητά.

Περισσότερες λεπτομέρειες
2

Ενεχυρίαση

Δικαίωμα επαναγοράς. Άμεσα μετρητά χωρίς να χρειαστεί να πουλήσετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες