Μπάρες Χρυσού – Ράβδοι Χρυσού – Πολύτιμα Μέταλλα: Χρήσεις

Τα πολύτιμα μέταλλα είναι σπάνια, φυσικά μεταλλικά χημικά στοιχεία, διαθέτουν μεγάλη χημική αδράνεια και γι’ αυτό δεν αλλοιώνονται εύκολα με το πέρασμα του χρόνου. Είναι συνήθως όλκιμα (εύκολα στην κατεργασία και τη διαμόρφωση) και έχουν χαρακτηριστική λάμψη. Ιστορικά, τα πολύτιμα μέταλλα χρησιμοποιούνταν ως υλικό για κοσμήματα και νομίσματα, αλλά επίσης ως επενδυτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι ο χρυσός (Au), το ασήμι (Ag), η πλατίνα (Pt) και το παλλάδιο (Pd).

Η τιμή χρυσού αλλά και των άλλων πολύτιμων μετάλλων διαμορφώνεται όχι μόνο από την βιομηχανία του κοσμήματος αλλά και από την ευρύτερη βιομηχανική χρήση τους και από το ρόλο τους ως επενδύσεις. Ιστορικά, τα πολύτιμα μέταλλα έχουν πολύ υψηλότερες τιμές από τα κοινά βιομηχανικά μέταλλα.

Ενώ στα κοσμήματα η περιεκτικότητα σε χρυσό ενός κράματος μετριέται σε καράτια με κλίμακα από 0 – 24, στον επενδυτικό χρυσό και τα άλλα πολύτιμα μέταλλα χρησιμοποιείται ο όρος καθαρότητα (fineness) με κλίμακα χιλιοστών και θα πρέπει να είναι ανώτερη από 995 χιλιοστά (“995 fine” ή “0.995” ή “two-nines-five”). Αυτή είναι και η ελάχιστη καθαρότητα που ορίζεται από τις προδιαγραφές (Good Delivery standard) της Αγοράς Επενδυτικού Χρυσού του Λονδίνου (London Bullion Market Association – LBMA). Τα επενδυτικά νομίσματα (bullion coins) συνήθως έχουν καθαρότητα από 900 ώς 999 χιλιοστά (ή αλλιώς “0.999” ή όπως έχει επικρατήσει στις διεθνείς αγορές “three-nines”).

London Bullion Market Association – LBMA
& London Platinum & Palladium Market – LPPM

Η Αγορά Χρυσού του  Λονδίνου, London Bullion Market Association (LBMA) αντιπροσωπεύει την αγορά χονδρικής πώλησης χρυσού και ασημιού παγκοσμίως. Αντίστοιχα η LPPM (London Platinum & Palladium Market ) αντιπροσωπεύει την αγορά χονδρικής πώλησης πλατίνας και παλλαδίου.

Τα μέλη των συμβουλίων της LBMA & LPPM τα οποία είναι όλα διεθνείς τραπεζικοί και επενδυτικοί οργανισμοί διαμορφώνουν δυο φορές την ημέρα με βάση την προσφορά και τη  ζήτηση, την τιμή χρυσού και πολύτιμων μετάλλων και με αυτή την τιμή γίνονται οι αγοραπωλησίες μεταξύ των μελών της LBMA & LPPM αλλά και από εταιρείες με μεγάλα αποθέματα χρυσού , διυλιστήρια πολύτιμων μετάλλων και εταιρείες εξορύξεις προκειμένου να αποτιμήσουν την αξία των αποθεμάτων τους. Στη διάρκεια της μέρας αυτή η τιμή χρησιμοποιείται σαν βάση για την διαπραγμάτευση παγκοσμίως στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων οι LBMA & LPPM καταρτίζουν για λογαριασμό των μελών τους  μια λίστα πιστοποιημένων διυλιστηρίων/ χυτηρίων πολύτιμων μετάλλων τα οποία έχουν εγκριθεί να παράγουν μπάρες χρυσού, ασημιού, πλατίνας και παλλαδίου οι οποίες είναι αποδεκτές από την αγορά του Λονδίνου. Οι μπάρες αυτές πρέπει να πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια καθαρότητας, βάρους, διαστάσεων και σημάνσεων. Επίσης διακινούνται σε πιστοποιημένα μόνο θησαυροφυλάκια που εγγυώνται την ασφάλεια και πρωτίστως την ποιότητα – ακεραιότητα των προϊόντων.

Περισσότερα για τις LBMA και LPPM μπορείτε να μάθετε στους ακόλουθους συνδέσμους :

https://www.lbma.org.uk   https://www.lppm.com

Στην Κεντρική Αγορά Χρυσού μπορείτε να αξιοποιήσετε αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα που διαθέτετε όπως κοσμήματα, ρολόγια, νομίσματα, πλάκες & μπάρες πολύτιμων μετάλλων, σκεύη και οδοντιατρικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς είτε με πώληση είτε με την μορφή του ενεχύρου.

Χρυσός

Ο χρυσός είναι μοναδικός για την αντοχή του (δεν σκουριάζει και δεν  διαβρώνεται), είναι ιδιαίτερα κατεργάσιμος και έχει την ικανότητα να μεταφέρει θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια. Έχει βιομηχανικές εφαρμογές στην οδοντιατρική και την ηλεκτρονική, αλλά η κύρια χρήση του διαχρονικά ήταν στα κοσμήματα και σε νομίσματα.

Η τιμή χρυσού επηρεάζεται σημαντικά από την ψυχολογία των επενδυτών και λιγότερο από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η  νέα παραγωγή χρυσού από τα ορυχεία διεθνώς είναι κατά πολύ μικρότερη από το μέγεθος των αποθεμάτων χρυσού στη διεθνή αγορά. Για να το πούμε απλά, όταν οι επενδυτές αισθάνονται ότι είναι ώρα να πουλήσουν, η τιμή χρυσού πέφτει. Όταν θέλουν να αγοράσουν, η διαθέσιμη παραγωγή απορροφάται άμεσα με αποτέλεσμα η τιμή χρυσού να οδηγείται σε άνοδο λόγω της υψηλής ζήτησης.

100 grams investment gold bar 9999 heraeus 1

Είναι αρκετοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του χρυσού, όπως οι συστημικές και οικονομικές ανησυχίες που δημιουργούνται όταν οι τράπεζες και τα χρήματα θεωρούνται ασταθή, οι πολιτικές αναταραχές και οι πόλεμοι, ο πληθωρισμός που οδηγεί σε αρνητικά πραγματικά ποσοστά απόδοσης στις αγορές μετοχών, ομολόγων ή ακινήτων, όλα αυτά οδηγούν τους επενδυτές στο χρυσό που θεωρείται πάντα ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο και ένα περιουσιακό στοιχείο που θα διατηρήσει την αξία του. Σε εποχές υψηλής ρευστότητας και έντονων επενδυτικών κινήσεων η ζήτηση πέφτει και η τιμή χρυσού υποχωρεί ελαφρώς.

Αν και ορυχεία χρυσού υπάρχουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι εξορύξεις στα ορυχεία της Κίνας, Αυστραλίας, Ρωσίας και ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 30% της παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής.

Από το 2000 η ΕΕ προκειμένου να προωθήσει τη χρήση του χρυσού ως χρηματοοικονομικού μέσου και να καταργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών θέσπισε σχετική οδηγία με βάση την οποία η πώληση του επενδυτικού χρυσού δεν υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας. Επενδυτικός Χρυσός συμφώνα με την τρέχουσα νομοθεσία θεωρείται κάθε ποσότητα χρυσού η οποία πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

tik

Ο χρυσός υπό μορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους αποδεκτού από τις αγορές πολύτιμων μετάλλων, καθαρότητας τουλάχιστον 995 χιλιοστών, συνοδευόμενος ή μη από τίτλους. Εξαιρούνται οι πλάκες βάρους έως και ενός (1) γραμμαρίου.

tik

Τα χρυσά νομίσματα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: να είναι καθαρότητας τουλάχιστον 900 χιλιοστών, να έχουν κοπεί μετά το έτος 1800, να αποτελούν ή να έχουν αποτελέσει νόμιμο χρήμα στη χώρα προέλευσής τους.

Η νομοθεσία αυτή αφορά μόνο τον χρυσό ενώ τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο υπόκεινται κανονικά στην υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας ακόμα κι όταν αγοράζονται ως επένδυση.

 

Μπάρες Χρυσού – Ράβδοι Χρυσού – Πολύτιμα Μέταλλα: Μορφές

ΤΙΚ 350x320 2

Χυτές χρυσές μπάρες (cast gold bars)

Οι διαβαθμίσεις στα βάρη τους είναι συνήθως 100, 250, 500 και 1000 γραμμάρια και έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος τους. Οι μικρότερες μπάρες παραδίδονται συνήθως σφραγισμένες σε μεμβράνη που περιέχει και το πιστοποιητικό τους.

ΤΙΚ 350x320 2

Πλακίδια χρυσού (minted gold bars)

Το βάρος τους ξεκινά από 1 γραμμάριο και φτάνει τα 100 γραμμάρια ή μισή ουγγιά έως 10 ουγγιές. Τα πλακίδια χρυσού είναι συσκευασμένα σε blister που έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξωτερική παρέμβαση, έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος τους ενώ κάποια από αυτά έχουν και ειδικά σκαλισμένα γραφήματα ασφαλείας.

ΤΙΚ 350x320 2

Χρυσά νομίσματα

Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία χρυσών νομισμάτων από δεκάδες χώρες ανά την υφήλιο που έχουν εκδώσει στο παρελθόν χρυσά νομίσματα ως μέσο συναλλαγής ή εκδίδουν ακόμα χρυσά νομίσματα ως επενδυτικό μέσο.

Gold sovereign obverse

Η Κεντρική Αγορά Χρυσού έχει καταρτίσει έναν εκτενή κατάλογο με δημοφιλή επενδυτικά χρυσά νομίσματα τα οποία αγοράζει. Αν έχετε στη διάθεση σας χρυσά νομίσματα και επιθυμείτε να τα αξιοποιήσετε οι εκτιμητές μας θα σας προσφέρουν άμεσα μια αξιόπιστη εκτίμηση και ανταγωνιστικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιο δημοφιλή χρυσά νομίσματα μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Αν ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για το πιο δημοφιλές επενδυτικό νόμισμα τη χρυσή λίρα Αγγλίας μπορείτε να δείτε σχετικές πληροφορίες στην σχετική σελίδα μας. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να βρείτε με βάση την ημερομηνία της λίρας σας και το νομισματοκοπείο έκδοσης της, πληροφορίες για την σπανιότητα της.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη χρυσή λίρα Αγγλίας πατήστε εδώ.

Krugerrand

Ασήμι

silver cast bar

Ο άργυρος ή αλλιώς ασήμι είναι ένα πολύτιμο μέταλλο με ευρύτατη χρήση εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σε αντίθεση με το χρυσό, η τιμή ασημιού στις διεθνείς αγορές επηρεάζεται εξίσου από τον ρόλο του ως επένδυση αλλά και από τον  ρόλο του ως βιομηχανικού μετάλλου. Για το λόγο αυτό, οι διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ασημιού έχουν μεγαλύτερο εύρος από τις αντίστοιχες του χρυσού.

Στη συνέχεια αναφέρουμε δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα  όπου οι τεχνολογικές καινοτομίες και εξελίξεις και η βιομηχανική προσφορά και ζήτηση για το ασήμι διαμόρφωσε θετικά και αρνητικά την τιμή του στις διεθνείς αγορές.

Το ασήμι είχε κάποτε κυρίαρχο ρόλο στη βιομηχανία της φωτογραφίας, τα φωτογραφικά φιλμ περιείχαν ουσίες με βάση το ασήμι τώρα πια όμως η αγορά αυτή έχει σχεδόν εκλείψει με την έλευση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Αντίθετα  η άνοδος της μεσαίας τάξης στις αναδυόμενες οικονομίες της Ανατολής, δημιούργησε μια εκρηκτική ζήτηση για ηλεκτρικές συσκευές, ιατρικά προϊόντα, ρουλεμάν, μπαταρίες, εφαρμογές υπεραγωγών, μικροκυκλωμάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα βιομηχανικά προϊόντα τα οποία απαιτούν μεγάλες ποσότητες ασημιού.

Μορφές ασημιού για επενδυτικούς σκοπούς

ΤΙΚ 350x320 2

Χυτές μπάρες ασημιού (silver cast bars)

Οι διαβαθμίσεις στα βάρη τους είναι συνήθως 100, 250, 500 και 1, 5 και 15 κιλά και έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος τους. Παραδίδονται συνήθως σφραγισμένες σε μεμβράνη που περιέχει και το πιστοποιητικό τους.

ΤΙΚ 350x320 2

Πλακίδια ασημιού (minted silver bars)

Αν και  βάρος τους ξεκινά από 1 γραμμάριο και φτάνει τα 250 γραμμάρια λόγω της μικρής τιμής του ασημιού σε σχέση με το χρυσό τα πιο διαδεδομένα βάρη είναι 1οz (31,1 γραμμάρια) , 50, 100 και 250 γραμμάρια. Τα πλακίδια ασημιού είναι συσκευασμένα σε blister που έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξωτερική παρέμβαση, έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος τους.

ΤΙΚ 350x320 2

Ασημένια νομίσματα

Τα ασημένια νομίσματα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή ως μέσο συναλλαγής και έχουν εκδοθεί από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Σήμερα εκδίδονται κυρίως για επενδυτικούς σκοπούς κι όχι για καθημερινές συναλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιο δημοφιλή νομίσματα μπορείτε να πατήσετε εδώ.

silver dollar

Πλατίνα

Η πλατίνα είναι ένα σπάνιο πολύτιμο μέταλλο. Η ετήσια εξόρυξη της πλατίνας είναι σαφώς μικρότερη από τα αποθέματα που διακινούνται παγκοσμίως.

Όπως το ασήμι, έτσι και η πλατίνα θεωρείται βιομηχανικό μέταλλο. Η μεγαλύτερη ζήτηση για πλατίνα προήλθε από τις εταιρείες κατασκευής καταλυτών αυτοκινήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μείωση της βλαπτικότητας των εκπομπών ρύπων.

Λόγω της μεγάλης εξάρτησης της αυτοκινητοβιομηχανίας από το μέταλλο, η τιμή πλατίνας καθορίζονταν σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο πωλήσεων και παραγωγής αυτοκινήτων. Οι νομοθεσίες “καθαρού αέρα” απαιτούσαν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να εγκαταστήσουν περισσότερους καταλύτες αυξάνοντας επιπλέον τη ζήτηση. Αλλά το 2009, οι αμερικανικές και ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να στρέφονται σε ανακυκλωμένους καταλύτες ή να χρησιμοποιούν ευρύτερα ένα άλλο πολύτιμο μέταλλο, το παλλάδιο. Η ισορροπία ζήτησης μεταξύ πλατίνας και παλλαδίου διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές τους.

Πέρα από αυτό, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία της ζήτησης της πλατίνας. Ένα μικρό κομμάτι της ζήτησης αφορά στη βιομηχανία υπολογιστών.

Ο μεγάλος όγκος των ορυχείων πλατίνας συγκεντρώνεται σε δύο χώρες, τη Νότια Αφρική και τη Ρωσία. Αυτό δημιουργεί δυνητικά μεγαλύτερες δυνατότητες για χειραγώγηση της τιμή της πλατίνας στις διεθνείς αγορές.

5 gram platinum bar pamp

Μορφές πλατίνας για επενδυτικούς σκοπούς

ΤΙΚ 350x320 2

Μπάρες Πλατίνας (platinum bars)

Οι διαβαθμίσεις στα βάρη τους είναι συνήθως 100, 250, 500 και 1000 γραμμάρια και έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος τους. Παραδίδονται συνήθως σφραγισμένα σε μεμβράνη που περιέχει και το πιστοποιητικό τους.

ΤΙΚ 350x320 2

Πλακίδια πλατίνας (platinum minted bars)

Το βάρος τους ξεκινά από 1 γραμμάριο και φτάνει τα 100 γραμμάρια. Τα πλακίδια είναι συσκευασμένα σε blister που έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξωτερική παρέμβαση, έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος τους.

ΤΙΚ 350x320 2

Νομίσματα από πλατίνα

Τα νομίσματα από πλατίνα αν και δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα εκδίδονται για επενδυτικούς σκοπούς και συνήθως έχουν βάρος μιας ουγγιάς καθαρού μετάλλου.

platinum 1

Παλλάδιο

1 oz palladium bar 1

Το παλλάδιο είναι το λιγότερο γνωστό από τα τέσσερα πολύτιμα μέταλλα. Το παλλάδιο είναι ένα λαμπερό, αργυρόχρωμο μέταλλο που έχει ευρύτατη βιομηχανική χρήση. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική,  στην οδοντιατρική και γενικότερα την ιατρική, καθώς και στην επεξεργασία υπόγειων υδάτων. Η μεγαλύτερη βιομηχανική χρήση του παλλαδίου είναι στους καταλύτες μια και το παλλάδιο αποτελεί άριστο καταλύτη για τις χημικές διεργασίες. Οι σύγχρονες μεταλλουργικές τεχνικές μπορούν να  δημιουργήσουν λεπτά φύλλα παλλαδίου πάχους μισού χιλιοστού τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η ηλιακή ενέργεια και οι κυψέλες καυσίμου. Η κοσμηματοποιία άρχισε να χρησιμοποίει το παλλάδιο στο τέλος της δεκαετίας του 30.

Η πλειοψηφία της παγκόσμιας εξόρυξης αυτού του σπάνιου μετάλλου προέρχεται από ορυχεία που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική και τον Καναδά.

Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμή παλλαδίου είναι η προσφορά και ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων. Σε περιόδους οικονομικής ευμάρειας οι αγορές ζητούν μεγάλους όγκους βιομηχανικών προϊόντων και η ζήτηση αυξάνεται ανάλογα.

Μορφές παλλάδιου για επενδυτικούς σκοπούς

ΤΙΚ 350x320 2

Μπάρες παλλαδίου (palladium bars)

Οι διαβαθμίσεις στα βάρη τους είναι συνήθως 100, 250, 500 και 1000 γραμμάρια και έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος τους. Παραδίδονται συνήθως σφραγισμένα σε μεμβράνη που περιέχει και το πιστοποιητικό τους.

ΤΙΚ 350x320 2

Πλακίδια παλλαδίου (minted palladium bars)

Το βάρος τους ξεκινά από 1 γραμμάριο και φτάνει τα 100 γραμμάρια. Τα πλακίδια είναι συσκευασμένα σε blister που έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξωτερική παρέμβαση, έχουν σήμανση που αφορά την καθαρότητα, τον κατασκευαστή, τον σειριακό αριθμό και το βάρος.

ΤΙΚ 350x320 2

Νομίσματα από παλλάδιο

Το 1967, η κυβέρνηση της Τόνγκα εξέδωσε αναμνηστικά νομίσματα παλλαδίου προς τιμήν της στέψης του βασιλιά Taufa’ahau Tupou IV. Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του παλλαδίου στη νομισματοκοπία. Τα νομίσματα από παλλάδιο είναι πολύ περιορισμένα και μόνο για επενδυτικούς σκοπούς και συνήθως έχουν βάρος μιας ουγγιάς καθαρού μετάλλου.

Υπηρεσίες

Στα συγκεκριμένα πολύτιμα αντικείμενα, προσφέρουμε:

1

Αγορά

Αγοράζουμε τα πολύτιμα αντικείμενά σας, στην καλύτερη τιμή και εισπράττετε άμεσα μετρητά.

Περισσότερες λεπτομέρειες

2

Ενεχυρίαση

Δικαίωμα επαναγοράς. Άμεσα μετρητά χωρίς να χρειαστεί να πουλήσετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες