ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ
ΑΓΟΡΑ 373.44 €
ΠΩΛΗΣΗ 375.00 €

Χρυσά Νομίσματα

*Οι αναφερόμενες τιμές αγοράς επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3,6%.

Χρυσή Λίρα

5 Λίρες

20 Φράγκα

100 Φράγκα

20 Mάρκα

20 Δολλάρια

100 Κορώνες

4 Δουκάτα

100 Δολλάρια

1 Κρούγκεραντ

50 Πέσος