Χρυσές Λίρες

Υπολογίστε πόσο αγοράζουμε/πουλάμε τις χρυσές λίρες.

Αξία
0.00

Χρυσά Κοσμήματα

Υπολογίστε πόσο αγοράζουμε τα κοσμήματά σας.

Αξία
0.00

Χρυσά Αντικείμενα

Υπολογίστε πόσο αγοράζουμε τα χρυσά αντικείμενά σας.

Αξία
0.00

*Οι τιμές που αγοράζουμε συμπεριλαμβάνουν χαρτόσημο 3,6%

Χρυσές Λίρες

Gold Sovereign Elizabeth II mixed dates obverse mix dates 2
half sovereign George V obverse mix dates 1
2 pounds Eduard VII obverse mix dates 1
5 pounds Victoria obverse mix dates

Καθαρά μέταλλα

Gold Bar 1000 gr
Silver Bar 1000 gr
Palladium Bar 1000 gr
Platinum Bar 1000 gr

Νομίσματα

1.Krugerrand 1oz obverse
2.4 ducats Franz Joseph I 1915 restrike reverse
3.20 dollars liberty head mix dates reverse.jpg
4.10 dollars liberty head mix dates reverse.jpg
5.5 dollars liberty head reverse.jpg
6.20 francs Marianne Rouster mix dates reverse
7.20 mark Wilhelm I mix dates reverse size
8.50 pesos reverse mix dates
9.100 piastres kurush Kemal Ataturk mix dsates obverse size
10.30 draxmes 5 Vasileis 1963 obverse
11.30 draxmes Vasilikoi Gamoi 1964 obverse 1
12.20 draxmes Paulos mix dates reverse size

Ασήμι

silver2
silver2

Διάφορα

ring
dental tools 1

*Οι τιμές που αγοράζουμε συμπεριλαμβάνουν χαρτόσημο 3,6%