Συλλεκτικά Νομίσματα20 Δραχμές - ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος: 1833
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 5,78γρ.
Τιράζ: 17.550
Αγορά: -

5 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1875
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 25γρ.
Τιράζ: 1.195.799
Αγορά: -

50 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1876
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 16,12903γρ.
Τιράζ: 182
Αγορά: -

5 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1876
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 25γρ.
Τιράζ: 1.895.000
Αγορά: -

5 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1876
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 1,6129γρ.
Τιράζ: 9.294
Αγορά: -

20 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1876
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 6,45161γρ.
Τιράζ: 37.000
Αγορά: -

100 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1876
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 32,25806γρ.
Τιράζ: 76
Αγορά: -

10 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1876
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 3,2258γρ.
Τιράζ: 19.000
Αγορά: -

20 Δραχμές - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α! ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έτος: 1884
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 6,45161γρ.
Τιράζ: 550.000
Αγορά: -

2 Δραχμές - ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος: 1901
Βαθμοί: 835°
Βάρος: 10γρ.
Τιράζ: 175.000
Αγορά: -

1 Δραχμή - ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος: 1901
Βαθμοί: 835°
Βάρος: 5γρ.
Τιράζ: 500.000
Αγορά: -

5 Δραχμές - ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος: 1901
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 25γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

100 Δραχμές - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Έτος: 1970
Βαθμοί: 835°
Βάρος: 25γρ.
Τιράζ: 30.000
Αγορά: -

100 Δραχμές - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Έτος: 1970
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 32,258γρ.
Τιράζ: 10.000
Αγορά: -

50 Δραχμές - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Έτος: 1970
Βαθμοί: 835°
Βάρος: 12,5γρ.
Τιράζ: 100.000
Αγορά: -

20 Δραχμές - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Έτος: 1970
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 6,4516γρ.
Τιράζ: 20.000
Αγορά: -

100 Δραχμές - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος: 1978
Βαθμοί: 650°
Βάρος: 13γρ.
Τιράζ: 25.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - 10ο ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.Κ

Έτος: 1979
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 13γρ.
Τιράζ: 18.000
Αγορά: -

10.000 Δραχμές - 10ο ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.Κ.

Έτος: 1979
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 20γρ.
Τιράζ: 0
Αγορά: -

2500 Δραχμές - ΚΑΛΟΣΚΑΓΑΘΟΣ

Έτος: 1981
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 6,45γρ.
Τιράζ: 75.000
Αγορά: -

100 Δραχμές - ΚΑΛΟΣΚΑΓΑΘΟΣ

Έτος: 1981
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 5,78γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - ΚΑΛΟΣΚΑΓΑΘΟΣ

Έτος: 1981
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 28,88γρ.
Τιράζ: 300.000
Αγορά: -

5000 Δραχμές - ΚΑΛΟΣΚΑΓΑΘΟΣ

Έτος: 1981
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 12,5γρ.
Τιράζ: 75.000
Αγορά: -

250 Δραχμές - ΚΑΛΟΣΚΑΓΑΘΟΣ

Έτος: 1981
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 14,44γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

100 Δραχμές - PHTOI T'APPHTOI TE

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 5,78γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - PHTOI T'APPHTOI TE

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 28,88γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

5000 Δραχμές - PHTOI T'APPHTOI TE

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 12,5γρ.
Τιράζ: 50.000
Αγορά: -

250 Δραχμές - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 14,44γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

2500 Δραχμές - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 6,45γρ.
Τιράζ: 50.000
Αγορά: -

250 Δραχμές - PHTOI T'APPHTOI TE

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 14,44γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

2500 Δραχμές - PHTOI T'APPHTOI TE

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 6,45γρ.
Τιράζ: 50.000
Αγορά: -

100 Δραχμές - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 5,78γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 28,88γρ.
Τιράζ: 150.000
Αγορά: -

5000 Δραχμές - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Έτος: 1982
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 12,5γρ.
Τιράζ: 50.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Έτος: 1984
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 18γρ.
Τιράζ: 25.000
Αγορά: -

5000 Δραχμές - ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Έτος: 1984
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 8γρ.
Τιράζ: 15.000
Αγορά: -

1000 Δραχμές - Ο.Η.Ε ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Έτος: 1985
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 23,33γρ.
Τιράζ: 3.360
Αγορά: -

10.000 Δραχμές - Ο.Η.Ε ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Έτος: 1985
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 7,13γρ.
Τιράζ: 2.835
Αγορά: -

100 Δραχμές - 28Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  ΣΚΑΚΙΟΥ

Έτος: 1988
Βαθμοί: -
Βάρος: -
Τιράζ: 30.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - 28Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  ΣΚΑΚΙΟΥ

Έτος: 1988
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 18,11γρ.
Τιράζ: 3.000
Αγορά: -

20.000 Δραχμές - 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Έτος: 1990
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 8γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

1000 Δραχμές - 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Έτος: 1990
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 18γρ.
Τιράζ: 7.000
Αγορά: -

10.000 Δραχμές - ΧΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Έτος: 1991
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 8γρ.
Τιράζ: 2.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - ΧΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Έτος: 1991
Βαθμοί: 900°
Βάρος: 18γρ.
Τιράζ: 10.000
Αγορά: -

10.000 Δραχμές - 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος: 1993
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 8,5γρ.
Τιράζ: 10.000
Αγορά: -

500 Δραχμές - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 508 π.Χ. - 1992

Έτος: 1993
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 17γρ.
Τιράζ: 30.000
Αγορά: -

10.000 Δραχμές - ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΒΟΛΛΕΥ

Έτος: 1994
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 8,5γρ.
Τιράζ: 669
Αγορά: -

500 Δραχμές - ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΒΟΛΕΪ

Έτος: 1994
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 17γρ.
Τιράζ: 1.750
Αγορά: -

1000 Δραχμές - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΠΑΛΗ)

Έτος: 1996
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 33,63γρ.
Τιράζ: 100.000
Αγορά: -

1000 Δραχμές - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΤΡΕΞΙΜΟ)

Έτος: 1996
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 33,63γρ.
Τιράζ: 100.000
Αγορά: -

20.000 Δραχμές - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Έτος: 1996
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 16,97γρ.
Τιράζ: 60.000
Αγορά: -

1 Δραχμή - Λ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Έτος: 2000
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 8,5γρ.
Τιράζ: 10.000
Αγορά: -

200 Euro - 75 XPONIA TPAΠEZA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος: 2003
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 31,11γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

20 Euro - 75 XPONIA TPAΠEZA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος: 2003
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 24γρ.
Τιράζ: 15.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έτος: 2003
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 9,75γρ.
Τιράζ: 50.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΙΑΣ)

Έτος: 2006
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

10 Euro - ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Έτος: 2006
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 9,75γρ.
Τιράζ: 20.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΙΟΝ)

Έτος: 2006
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΙΝΔΟΥ - ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ (ΜΑΥΡΟΠΕΥΚΑ)

Έτος: 2007
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΤΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Έτος: 2007
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 9,75γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΙΝΔΟΥ - ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Έτος: 2007
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Έτος: 2007
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 9,75γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

10 Euro - SPECIAL OLYMPICS λαμπαδηδρόμος

Έτος: 2011
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 2.000
Αγορά: -

10 Euro - SPECIAL OLYMPICS στιγμιότυπο αγώνα

Έτος: 2011
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 2.000
Αγορά: -

100 Euro - SPECIAL OLYMPICS

Έτος: 2011
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 7,9881γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

10 Euro - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Έτος: 2012
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

100 Euro - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Έτος: 2012
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 7,9881γρ.
Τιράζ: 1.500
Αγορά: -

50 Euro - APXAIA ΠΕΛΛΑ

Έτος: 2012
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 1γρ.
Τιράζ: 4.000
Αγορά: -

10 Euro - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Έτος: 2012
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

100 Euro - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έτος: 2012
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 7,9881γρ.
Τιράζ: 1.500
Αγορά: -

50 Euro - APXAIA ΤΥΡΙΝΘΑ - ΜΥΚΗΝΕΣ

Έτος: 2013
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 1γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

10 Euro - ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Έτος: 2013
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

200 Euro - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

Έτος: 2013
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 7,9881γρ.
Τιράζ: 1.200
Αγορά: -

10 Euro - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ

Έτος: 2013
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

10 Euro - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

Έτος: 2013
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 1.200
Αγορά: -

10 Euro - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Έτος: 2014
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 5.000
Αγορά: -

10 Euro - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Έτος: 2014
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 1.200
Αγορά: -

200 Euro - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έτος: 2014
Βαθμοί: 917°
Βάρος: 7,9881γρ.
Τιράζ: 600
Αγορά: -

100 Euro - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣ

Έτος: 2014
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 3,88γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

10 Euro - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έτος: 2014
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 1.200
Αγορά: -

50 Euro - ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έτος: 2014
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 1γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

100 Euro - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΗΡΑ

Έτος: 2015
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 3,89γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

10 Euro - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ο ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΣ

Έτος: 2015
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 1.500
Αγορά: -

6 Euro - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣ

Έτος: 2015
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 10γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

200 Euro - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ο ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΣ

Έτος: 2015
Βαθμοί: 916°
Βάρος: 7,98γρ.
Τιράζ: 750
Αγορά: -

50 Euro - ΔΕΛΦΟΙ

Έτος: 2015
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 1γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

10 Euro - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Έτος: 2015
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 1.500
Αγορά: -

200 Euro - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Έτος: 2016
Βαθμοί: 916°
Βάρος: 7,98γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

50 Euro - ΟΛΥΜΠΙΑ

Έτος: 2016
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 1γρ.
Τιράζ: 1.500
Αγορά: -

10 Euro - ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Έτος: 2016
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 2.000
Αγορά: -

200 Euro - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Έτος: 2016
Βαθμοί: 916°
Βάρος: 7,98γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

100 Euro - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

Έτος: 2016
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 3,89γρ.
Τιράζ: 1.200
Αγορά: -

10 Euro - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Έτος: 2016
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 2.000
Αγορά: -

6 Euro - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έτος: 2016
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 10γρ.
Τιράζ: 1.500
Αγορά: -

200 Euro - ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Έτος: 2017
Βαθμοί: 916°
Βάρος: 7,98γρ.
Τιράζ: 1.000
Αγορά: -

10 Euro - ΣΑΠΦΩ

Έτος: 2017
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 2.000
Αγορά: -

10 Euro - ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Έτος: 2017
Βαθμοί: 925°
Βάρος: 34,10γρ.
Τιράζ: 2.000
Αγορά: -

50 Euro - ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έτος: 2017
Βαθμοί: 999°
Βάρος: 1γρ.
Τιράζ: 1.500
Αγορά: -