Διαφάνεια & Εχεμύθεια

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Στην Κεντρική Αγορά Χρυσού λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και εχεμύθεια σε κάθε στάδιο της συναλλαγής με τον πελάτη.

Ο σεβασμός προς τον πελάτη και η εχεμύθεια είναι βασικές μας αρχές. Στο κατάστημα μας, σας δίνουμε την καλύτερη δυνατή τιμή για τα αγαπημένα σας αντικείμενα με απλές και διαφανείς διαδικασίες, πάντα μπροστά στα μάτια του πελάτη.

 

top