ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ
ΑΓΟΡΑ 373.44 €
ΠΩΛΗΣΗ 375.00 €

Οδοντιατρικά Μέταλλα

Λίγοι γνωρίζουν πως τα οδοντιατρικά μέταλλα είναι σημαντικής αξίας και μπορούν να αγοραστούν από την Κεντρική Αγορά Χρυσού. Απευθυνόμαστε κυρίως σ’ επαγγελματίες του κλάδου ή απλούς ιδιώτες που έχουν στην κατοχή τους πολύτιμα οδοντιατρικά μέταλλα.

Η ομάδα της Κεντρικής Αγοράς Χρυσού διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να προχωρήσει στην αξιολόγησή τους και να κάνει μία δίκαιη συναλλαγή. Χάρη στον εξελιγμένο φασματογράφο που έχουμε, Skyray EDX_3000, κάνουμε ακριβή εκτίμηση των οδοντιατρικών μετάλλων.

Η τιμή της αξίας διαφοροποιείται ανάλογα με το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί. Αυτό μπορεί να είναι χρυσός, παλλάδιο, πλατίνα ή ασήμι.